Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 12.956
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 10.593
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 9.419
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 7.349
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.536
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. - Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.320
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. - Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.013
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.969
Διοικησης Επιχειρησεων (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.823
Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.787
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.766
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.677
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.460
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Γρεβενά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 4.064