Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 14.654
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 12.573
Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 12.126
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 10.359
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 9.633
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 7.332
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) ΤΕΙ Ηπείρου 6.134
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) ΤΕΙ Ηπείρου 5.577
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ηγουμενίτσα) ΤΕΙ Ηπείρου 3.034