Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 14.158
Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 13.865
Νοσηλευτικής (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 12.428
Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 11.779
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 10.394
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 9.358
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.739
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.611
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.478
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.757
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.470
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.367
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.039
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.035
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 6.035