Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 10.975
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. (Αργοστόλι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 10.397
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Ζάκυνθος) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 6.082
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λευκάδα) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5.758
Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5.550
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ζάκυνθος) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 4.738
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Λευκάδα) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 3.072