Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11.893
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 13.261
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 13.937
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 14.296
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 14.682
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.163
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 16.137
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.285
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 17.602