Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11.902
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 12.410
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 13.060
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 13.240
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 13.386
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 14.493
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.532
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 16.906
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.584