Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.584
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 16.906
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.532
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 14.493
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 13.386
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 13.240
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 13.060
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 12.410
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11.902