Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 17.695
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.550
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.625
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 15.490
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 15.025
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 14.375
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 13.800
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 13.575
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 12.700