Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.170
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 16.560
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 14.480
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 14.320
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 13.150
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 12.620
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 12.550
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 12.460
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 12.060