Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 17.602
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.285
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 16.137
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.163
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 14.682
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 14.296
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 13.937
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 13.261
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11.893