Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 18.141
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.579
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 16.719
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.722
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 15.722
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 15.117
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 14.867
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 14.553
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11.897