Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 5.075
Γεωπονίας (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 5.250
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 6.950
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 8.650
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 8.900
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.300
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.525
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.825
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.025
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.475
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.750
Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.240
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.375
Φυσικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.500
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.925
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.425
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.725
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14.505
Χημείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14.775
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 15.175
Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17.350
Ιατρικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17.625