Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Ιατρικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 18.265
Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17.120
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16.620
Χημείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16.353
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.812
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.788
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.836
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.386
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.074
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.817
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.706
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.645
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.438
Φυσικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.379
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.023
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.936
Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.660
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.798
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.693
Γεωπονίας (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 7.971
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 7.739
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 5.004