Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Ιατρικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 18.275
Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16.625
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16.530
Χημείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16.020
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 15.570
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14.243
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.800
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.910
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.305
Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.150
Φυσικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.857
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.850
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.645
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.120
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.650
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.475
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.276
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.096
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.619
Γεωπονίας (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.455
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.039
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 8.375