Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 10.425
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 13.850
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 15.200
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.100
Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.250
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.450
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.650
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.975
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.075
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.250
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.325
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.350
Ψυχολόγων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.400