Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Ψυχολόγων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 19.097
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.735
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.674
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.586
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.542
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.490
Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.032