Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Ψυχολόγων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.400
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.350
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.325
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.250
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.075
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.975
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.650
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.450
Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.250
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.100
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 15.200
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 13.850
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 10.425