Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Ψυχολόγων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 19.039
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.730
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.452
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.155
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.117
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.921
Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.707