Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Ψυχολόγων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.395
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.990
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.940
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.925
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.920
Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.776
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.750