Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.775
Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 12.148
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 16.220
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 16.820