Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 16.980
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 15.139
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.379
Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 8.647