Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 16.958
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 16.082
Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11.844
Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.307