Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.279
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.795
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.447
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 13.120
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 16.019
Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6.738
Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10.745
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10.137
Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6.086
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 8.645