Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 16.880
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 13.350
Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10.770
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.725
Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.610
Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.505
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.385
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.260
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 8.675
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 8.420