Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 16.778
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 12.820
Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10.011
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.813
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.464
Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.429
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 9.252
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 8.573
Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 8.480
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 8.473