Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 13.640
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 12.470
Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10.350
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 8.600
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 7.475
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 7.425
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 7.325
Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 7.160
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6.700
Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 900