Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 17.317
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 12.000
Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.583
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.268
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.223
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10.862