Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 14.375
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 17.695
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 15.490
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 13.800
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 13.575
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.625
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 12.700
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 15.025
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.550