Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 13.386
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 16.906
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 14.493
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 13.060
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 12.410
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.532
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11.902
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 13.240
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.584