Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.475
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14.505
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 15.175
Γεωπονίας (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 5.250
Ιατρικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17.625
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.525
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 5.075
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.750
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.025
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.300
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.425
Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.240
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 8.900
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.925
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.725
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.375
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 6.950
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.825
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 8.650
Φυσικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.500
Χημείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14.775
Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17.350