Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.438
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.836
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16.620
Γεωπονίας (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 7.971
Ιατρικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 18.265
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.706
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 5.004
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.788
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.936
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.693
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.386
Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10.660
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.645
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.023
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.812
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.074
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 7.739
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.817
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.798
Φυσικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.379
Χημείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16.353
Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17.120