Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.650
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.100
Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.250
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.075
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 15.200
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.350
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.975
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 13.850
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.325
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.250
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 17.450
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 10.425
Ψυχολόγων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.400