Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.307
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 16.958
Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11.844
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 16.082