Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 14.296
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 17.602
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 16.137
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 13.937
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 13.261
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.163
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11.893
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 14.682
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.285