Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Ναυτικών Δοκίμων Μηχανικοί (Πειραιάς) ΣΝΔ 16.700
Ναυτικών Δοκίμων Μάχιμοι (Πειραιάς) ΣΝΔ 16.175
Ναυτικών Δοκίμων Μάχιμοι (Πειραιάς) ΣΝΔ 15.650
Ναυτικών Δοκίμων Μηχανικοί (Πειραιάς) ΣΝΔ 15.500