Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 11.673
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.100
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.885
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.153
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.290
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.163
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.317
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.518
Πληροφορικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 16.799
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 17.689