Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 17.689
Πληροφορικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 16.799
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.518
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.317
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.163
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.290
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.153
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.885
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.100
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 11.673