Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 18.578
Πληροφορικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.508
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.493
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.082
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.029
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.755
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.488
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.382
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 12.739
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 11.967