Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 17.040
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 16.960
Πληροφορικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 16.605
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.840
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.640
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.540
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.480
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.350
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 12.825
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 12.460