Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 18.163
Πληροφορικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.998
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.971
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.694
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.494
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.492
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.186
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.843
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 12.695
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 11.710