Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 18.145
Πληροφορικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 16.150
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.970
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.055
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.025
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.900
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.325
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.275
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.175
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 12.100