Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.175
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 18.145
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.970
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.275
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.900
Πληροφορικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 16.150
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 12.100
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.055
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.325
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.025