Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 18.378
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 18.246
Αστυφυλάκων (μόνο για πολίτες) (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 16.385