Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 18.241
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 18.097
Αστυφυλάκων (μόνο για πολίτες) (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 16.550