Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 16.584
Φυσικοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 16.301
Εργοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.960
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.469
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.464
Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.004
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.506
Μαιευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.418
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.984
Ναυπηγών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.894
Νοσηλευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.790
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.613
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.521
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.911
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.645
Διοικησης Επιχειρησεων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.623
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.466
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.451
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.349
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.779
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.631
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.417
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.412
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.294
Διοίκησης Τουρισμού (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.000
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.648