Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Φυσικοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.925
Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.440
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.792
Εργοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.770
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.440
Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.130
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.720
Μαιευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.375
Νοσηλευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.225
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.089
Διοίκησης Τουρισμού (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.850
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.775
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.640
Ναυπηγών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.470
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.057
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.840
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.745
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.730
Διοικησης Επιχειρησεων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.560
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.460
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.285
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.840
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.780
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.070
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.920
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 8.980