Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 14.077
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 13.950
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 12.475
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 12.190
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 9.280