Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 14.625
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 12.760
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 11.350
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 7.325
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 2.650