Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 15.472
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 14.099
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 12.092
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 11.754
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 9.138