Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 17.605
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 15.500
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Σώματα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 15.220
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 14.100
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Αθήνα) ΣΜΥΝ 13.700
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Όπλα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 11.610