Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 17.775
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.831
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Σώματα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 16.186
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 15.916
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Αθήνα) ΣΜΥΝ 15.254
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Όπλα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 12.197