Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Ευελπίδων - Σώματα (Αθήνα) ΣΣΕ 17.250
Ευελπίδων - Όπλα (Αθήνα) ΣΣΕ 15.990