Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Ευελπίδων - Σώματα (Αθήνα) ΣΣΕ 16.725
Ευελπίδων - Σώματα (Αθήνα) ΣΣΕ 16.000
Ευελπίδων - Όπλα (Αθήνα) ΣΣΕ 15.200
Ευελπίδων - Σώματα (Αθήνα) ΣΣΕ 14.075
Ευελπίδων - Όπλα (Αθήνα) ΣΣΕ 13.925
Ευελπίδων - Όπλα (Αθήνα) ΣΣΕ 10.925