Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.969
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.993
Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8.806
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8.879
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8.963
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.004
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.136
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.251
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.283
Φυσικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.329
Μαθηματικών (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.386
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.513
Περιβάλλοντος (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.844
Νοσηλευτικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.086
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.611
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.720
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.878
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.216
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.274
Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.400
Πληροφορικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.807
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.995
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.176
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.535
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.019
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.217
Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.626
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.816
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 15.054
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 15.188
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.367
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.617
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.784
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.396
Ιατρικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18.300