Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Ιατρικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18.249
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.407
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.697
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.120
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 15.828
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 15.685
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 15.664
Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.657
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.361
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.109
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 13.383
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 13.140
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.956
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.773
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.650
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.535
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.950
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.703
Νοσηλευτικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.524
Πληροφορικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.405
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.059
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.197
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.972
Φυσικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.876
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.662
Μαθηματικών (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.433
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8.807
Περιβάλλοντος (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.570
Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.508
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.468
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.369
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.142
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.120
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 6.658
Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5.861