Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 875
Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 1.025
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 1.700
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 3.475
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 4.575
Γεωπονίας (Αμαλιάδα) Πανεπιστήμιο Πατρών 5.075
Γεωλογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 5.950
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 6.150
Μουσειολογίας (Πύργος) Πανεπιστήμιο Πατρών 7.025
Ιστορίας - Αρχαιολογίας (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 7.800
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.100
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.250
Διοίκησης Τουρισμου (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.250
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.475
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.925
Νοσηλευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.050
Μαθηματικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.675
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.150
Φιλολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.525
Λογοθεραπείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.575
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.200
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.325
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.500
Φυσικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.650
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.575
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.650
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.475
Χημείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.225
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.700
Βιολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.100
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.350
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.365
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.500
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.725
Ιατρικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.825