Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Ιατρικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.398
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.593
Βιολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.174
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.811
Χημείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.616
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.411
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.918
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.602
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.525
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.410
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.082
Λογοθεραπείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.016
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.460
Φυσικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.836
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.680
Φιλολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.599
Νοσηλευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.461
Μαθηματικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.395
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.270
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.504
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.306
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.190
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.823
Ιστορίας - Αρχαιολογίας (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.747
Διοίκησης Τουρισμου (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.633
Μουσειολογίας (Πύργος) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.547
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.303
Γεωπονίας (Αμαλιάδα) Πανεπιστήμιο Πατρών 7.663
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 7.353
Γεωλογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 7.108
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 7.103
Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 6.271
Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 6.241
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 5.449
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 4.860