Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Ιατρικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.710
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.008
Βιολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.587
Χημείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.096
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.952
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.742
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.498
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.812
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.748
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.715
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.264
Φιλολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.185
Φυσικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.913
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.618
Μαθηματικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.260
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.989
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.679
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.165
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.100
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.569
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.526
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.794
Γεωλογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.433
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.344