Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Ιατρικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.505
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.010
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.710
Βιολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.042
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.830
Χημείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.540
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.395
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.815
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.367
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.995
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.896
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.868
Λογοθεραπείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.556
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.440
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.420
Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.985
Φυσικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.670
Νοσηλευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.500
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.425
Φιλολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.230
Μαθηματικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.097
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.575
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.220
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.070
Γεωλογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.670
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.490
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.479
Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.425
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.220
Ιστορίας - Αρχαιολογίας (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.820