Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Σχολή Πυροσβεστών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 17.204
Σχολή Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 18.199
Σχολή Ανθυποπυραγών (Πολίτες) (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 18.529