Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Ιατρικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18.300
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.396
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.784
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.617
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.367
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 15.188
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 15.054
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.816
Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.626
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.217
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.019
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.535
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.176
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.995
Πληροφορικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.807
Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.400
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.274
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.216
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.878
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.720
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.611
Νοσηλευτικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.086
Περιβάλλοντος (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.844
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.513
Μαθηματικών (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.386
Φυσικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.329
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.283
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.251
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.136
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.004
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8.963
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8.879
Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8.806
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.993
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.969