Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.217
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.617
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.004
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.720
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.611
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.878
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8.879
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.251
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.535
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.969
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.136
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8.963
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 15.054
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.367
Ιατρικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18.300
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.216
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.396
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7.993
Μαθηματικών (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.386
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.283
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.784
Νοσηλευτικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.086
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.995
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.816
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 15.188
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.176
Περιβάλλοντος (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.844
Πληροφορικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.807
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.274
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.019
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.513
Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.400
Φυσικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.329
Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.626
Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8.806