Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.365
Βιολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.100
Γεωλογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 5.950
Γεωπονίας (Αμαλιάδα) Πανεπιστήμιο Πατρών 5.075
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.150
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 4.575
Διοίκησης Τουρισμου (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.250
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.475
Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 875
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.100
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 6.150
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 1.700
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.475
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.325
Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 1.025
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.350
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.250
Ιατρικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.825
Ιστορίας - Αρχαιολογίας (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 7.800
Λογοθεραπείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.575
Μαθηματικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.675
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.575
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 3.475
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.500
Μουσειολογίας (Πύργος) Πανεπιστήμιο Πατρών 7.025
Νοσηλευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.050
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.200
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.650
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.725
Φιλολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.525
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.925
Φυσικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.650
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.500
Χημείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.225
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.700