Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.700
Χημείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.225
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.500
Φυσικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.650
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.925
Φιλολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.525
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.725
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.650
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.200
Νοσηλευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.050
Μουσειολογίας (Πύργος) Πανεπιστήμιο Πατρών 7.025
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.500
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 3.475
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.575
Μαθηματικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.675
Λογοθεραπείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.575
Ιστορίας - Αρχαιολογίας (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 7.800
Ιατρικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.825
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.250
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.350
Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 1.025
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.325
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.475
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 1.700
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 6.150
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.100
Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) Πανεπιστήμιο Πατρών 875
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.475
Διοίκησης Τουρισμου (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.250
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 4.575
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.150
Γεωπονίας (Αμαλιάδα) Πανεπιστήμιο Πατρών 5.075
Γεωλογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 5.950
Βιολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.100
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.365