Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 6.374
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 7.478
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 8.910
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.285
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.688
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.572
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.737
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.061
Φυσικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.375
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.553
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.602
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.024
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 14.668
Χημείας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.277
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.846
Βιολογίας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.105
Ιατρικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 18.194