Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Ιατρικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 18.519
Βιολογίας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.586
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.341
Χημείας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.825
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 14.024
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.782
Φυσικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.163
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.085
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.540
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.495
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.470
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.359
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.596
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.413
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.891
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.201
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.108