Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Ιατρικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 18.231
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.135
Βιολογίας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.124
Χημείας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.106
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 15.603
Φυσικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 14.397
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.402
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.093
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.829
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.803
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.528
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.384
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.102
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.546
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.391
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 8.696
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 8.168