Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Ιατρικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 18.150
Βιολογίας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.768
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 15.905
Χημείας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 15.874
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 15.617
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.675
Φυσικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.160
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.360
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.040
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.860
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.580
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.110
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.645
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.135
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.125
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.118
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.075