Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Ιατρικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 18.194
Βιολογίας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.105
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.846
Χημείας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.277
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 14.668
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.024
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.602
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.553
Φυσικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.375
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.061
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.737
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.572
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.688
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.285
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 8.910
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 7.478
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 6.374