Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2020
Ιατρικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.525
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.075
Βιολογίας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 15.900
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 15.075
Χημείας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 14.625
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.850
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.375
Φυσικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.075
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.600
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.375
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.150
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 8.975
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 8.750
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 8.525
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 8.400
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 6.250
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 4.175