Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.251
Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.299
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.540
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.554
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 8.225
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 8.379
Γεωπονίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.225
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.228
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.403
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.491
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.495
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.499
Φιλολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.526
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.753
Νοσηλευτικής (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.966
Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.167
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.511
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.553
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.195
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.234
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών σχέσεων (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.237
Φυσικοθεραπείας (Σπαρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13.116