Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Φυσικοθεραπείας (Σπαρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13.116
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών σχέσεων (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.237
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.234
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.195
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.553
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.511
Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.167
Νοσηλευτικής (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.966
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.753
Φιλολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.526
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.499
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.495
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.491
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.403
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.228
Γεωπονίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.225
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 8.379
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 8.225
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.554
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.540
Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.299
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.251