Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Φυσικοθεραπείας (Σπαρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13.932
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13.254
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών σχέσεων (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13.046
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 12.929
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.975
Νοσηλευτικής (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.495
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.153
Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.405
Φιλολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.375
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.373
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.182
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.762
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.721
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.132
Γεωπονίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 8.700
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 8.242
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.566
Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 6.572
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 6.473
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 5.918
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 5.826
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 5.422