Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Φυσικοθεραπείας (Σπαρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13.290
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 12.200
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.875
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.850
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών σχέσεων (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.480
Νοσηλευτικής (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.570
Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.450
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.370
Φιλολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.210
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.081
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.040
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.770
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.535
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.450
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.425
Γεωπονίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.396
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.275
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.135
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.125
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 8.990
Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 8.808
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 8.375