Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Γεωπονίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.225
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.251
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 8.379
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.234
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.499
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.753
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 8.225
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.495
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.553
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.540
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.195
Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.167
Νοσηλευτικής (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.966
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.491
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.554
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.228
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.511
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών σχέσεων (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.237
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.403
Φιλολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.526
Φυσικοθεραπείας (Σπαρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13.116
Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 7.299