Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Βιολογίας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.105
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 6.374
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 14.668
Ιατρικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 18.194
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.737
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.602
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 7.478
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.285
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 8.910
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.024
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.553
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.061
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.572
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.688
Φυσικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.375
Χημείας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.277
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.846