Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2019
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.872
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.187
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.803
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.932
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.819
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.753
Μεσογειακων Σπουδων (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.087
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.898
Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.230
Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 7.501
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 7.353
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 7.342
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 6.160
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 5.925
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 5.738
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 5.450
Διοικησης Επιχειρησεων (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 5.305
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 5.148