Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.125
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.860
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.850
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.620
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.525
Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.460
Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.445
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.305
Μεσογειακων Σπουδων (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.105
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.940
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.840
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.730
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.650
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.650
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.575
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.425
Διοικησης Επιχειρησεων (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.190
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 7.820