Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ηγουμενίτσα) ΤΕΙ Ηπείρου 3.034
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Λευκάδα) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 3.072
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Γρεβενά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 4.064
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ζάκυνθος) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 4.738
Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 5.285
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 5.350
Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 5.358
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 5.359
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.460
Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5.550
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) ΤΕΙ Ηπείρου 5.577
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.677
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο) ΤΕΙ Κρήτης 5.751
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 5.754
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λευκάδα) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5.758
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.766
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 5.767
Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.787
Διοικησης Επιχειρησεων (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.823
Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 5.919
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.969
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. - Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.013
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 6.035
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Ζάκυνθος) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 6.082
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.112
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) ΤΕΙ Ηπείρου 6.134
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 6.206
Διοικησης Επιχειρησεων (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.264
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.279
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. - Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.320
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.329
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.377
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.412
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 6.436
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.438
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.536
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Χανιά) ΤΕΙ Κρήτης 6.585
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.644
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 6.795
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.811
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6.834
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) ΤΕΙ Κρήτης 6.914
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 6.929
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.035
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.039
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 7.093
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) ΤΕΙ Κρήτης 7.123
Διοικησης Επιχειρησεων (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.262
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 7.332
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.342
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 7.349
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.367
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.470
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.479
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Σπάρτη) ΤΕΙ Πελοποννήσου 7.484
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.555
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 7.575
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.614
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 7.631
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 7.689
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.702
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 7.721
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.757
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.880
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Ναύπακτος) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 7.987
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 8.064
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 8.203
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 8.209
Προγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Θεσσαλονίκη) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 8.300
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.344
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 8.409
Σχολή Μηχανικών (Αθήνα) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 8.466
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.478
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.525
Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.586
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.598
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.611
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 8.669
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 8.703
Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 8.721
Προγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Αθήνα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας 8.738
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.739
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.772
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 8.863
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 8.952
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 9.034
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 9.046
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.091
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.108
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 9.128
Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.144
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.173
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 9.199
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 9.207
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 9.238
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 9.292
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.296
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 9.358
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.384
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 9.419
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 9.420
Γεωλογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.433
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.436
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.467
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.523
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 9.546
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 9.555
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 9.561
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 9.598
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 9.633
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ηράκλειο) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης 9.667
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.766
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.768
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.794
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ιωάννινα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ιωαννίνων 9.867
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.889
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.914
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 9.925
Σχολή Πλοιάρχων (Αθήνα) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 9.932
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 9.992
Διοικησης Επιχειρησεων (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.005
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Αθήνα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας 10.071
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 10.075
Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.088
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.091
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 10.103
Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.154
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.201
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.242
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.282
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 10.359
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.363
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.367
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 10.394
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. (Αργοστόλι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 10.397
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.424
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 10.440
Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.444
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.511
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.525
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.526
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.536
Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.550
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.569
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 10.593
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.648
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Ιωάννινα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ιωαννίνων 10.672
Θεολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.675
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.688
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.713
Κοινωνικής Θεολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.748
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 10.805
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.807
Μεσογειακων Σπουδων (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.848
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10.862
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.891
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.891
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.900
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.913
Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 10.946
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.955
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Ηράκλειο) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης 10.956
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.958
Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 10.975
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.047
Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.052
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.080
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.100
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χώρων (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.149
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.165
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.215
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.223
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.254
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.268
Διοίκησης Τουρισμού (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.307
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 11.310
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.356
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.413
Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.453
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.537
Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 11.541
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 11.560
Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.583
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.596
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 11.601
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.629
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.629
Διοικησης Επιχειρησεων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.645
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.679
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.689
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.770
Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 11.779
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.801
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 11.833
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.840
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.860
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.868
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11.897
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.900
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.928
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.932
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 11.967
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.989
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 12.000
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.050
Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 12.072
Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 12.126
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.230
Μαθηματικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.260
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 12.264
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.275
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.284
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 12.289
Φιλολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 12.305
Νοσηλευτικής (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 12.316
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.359
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.382
Νοσηλευτικής (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 12.428
Πληροφορικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.437
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.470
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.472
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.495
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.540
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 12.573
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.686
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.697
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.707
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 12.738
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 12.739
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 12.773
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 12.777
Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 12.796
Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) ΤΕΙ Κρήτης 12.817
Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 12.821
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.840
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.913
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.922
Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 12.940
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 12.956
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Ρόδος) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης 12.988
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13.019
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 13.040
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.074
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.085
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.111
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.140
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.159
Φυσικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.163
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.204
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.219
Ναυπηγών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.234
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 13.244
Φυσικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.269
Νοσηλευτικής (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 13.294
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 13.307
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 13.314
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.318
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.319
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.324
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.334
Στατιστικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.354
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.382
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 13.442
Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.454
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Άγιος Νικόλαος) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης 13.461
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.488
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.501
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.504
Σχολή Ανθυποπυραγών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 13.613
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.618
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.644
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.662
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 13.682
Αισθητικής και Κοσμητολογίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.689
Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.697
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.719
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.755
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.772
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.782
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.841
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 13.847
Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 13.865
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 13.887
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 13.892
Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.899
Φυσικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.913
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 14.024
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.029
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.058
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.058
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.082
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.086
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.105
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 14.137
Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 14.158
Φιλολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.185
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.264
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14.267
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.273
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.352
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών σχέσεων (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 14.423
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.424
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Όπλα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 14.541
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 14.553
Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 14.571
Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.620
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.647
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 14.654
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.668
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.674
Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 14.698
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.715
Νοσηλευτικής (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 14.716
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 14.730
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.748
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.748
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14.782
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.815
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 14.867
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 14.874
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.925
Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.930
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Αθήνα) ΣΜΥΝ 14.956
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 14.982
Ιατρικών Εργαστηρίων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 14.986
Λογοθεραπείας (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 15.006
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.066
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.095
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 15.117
Μαθηματικών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.152
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 15.184
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15.216
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.313
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.340
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.345
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.346
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.350
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 15.352
Φυσικοθεραπείας (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 15.365
Φυσικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.400
Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 15.433
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Σώματα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 15.450
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.460
Νοσηλευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.462
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 15.466
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.473
Μαιευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.490
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.493
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 15.504
Πληροφορικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.508
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.682
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 15.715
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.722
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 15.722
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 15.748
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.812
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.825
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.853
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.854
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.863
Πληροφορικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.975
Ευελπίδων - Όπλα (Αθήνα) ΣΣΕ 15.990
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.056
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.059
Φυσικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.092
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.162
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.175
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.231
Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.267
Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 16.284
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.329
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.370
Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.371
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.372
Εργοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 16.473
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.498
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.520
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 16.535
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.552
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.631
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.658
Αστυφυλάκων (μόνο για πολίτες) (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 16.695
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 16.711
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 16.719
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.720
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.742
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.799
Χημείας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.825
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 16.860
Χημείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16.867
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.881
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.952
Νοσηλευτικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.011
Φυσικοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 17.023
Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.027
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 17.028
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17.050
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.085
Χημείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.096
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.222
Ευελπίδων - Σώματα (Αθήνα) ΣΣΕ 17.250
Σχολή Πυροσβεστών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 17.264
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.300
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 17.317
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.341
Χημείας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.349
Ικάρων Ιπτάμενοι (Αθήνα) ΣΙ 17.393
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.426
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.463
Νομικής (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 17.465
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 17.518
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 17.522
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.579
Βιολογίας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.586
Βιολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.587
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.588
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 17.595
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 17.622
Ναυτικών Δοκίμων Μάχιμοι (Πειραιάς) ΣΝΔ 17.652
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.711
Ναυτικών Δοκίμων Μηχανικοί (Πειραιάς) ΣΝΔ 17.728
Χημείας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.761
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 17.784
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.824
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.829
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.889
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.924
Ψυχολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.949
Νομικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.965
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.008
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 18.033
Βιολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.051
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.094
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.102
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 18.123
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 18.141
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΣΑΝ 18.172
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.193
Φαρμακευτικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.198
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.215
Νομικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.219
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 18.240
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.344
Οδοντιατρικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.382
Σχολή Ανθυποπυραγών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 18.395
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 18.451
Ιατρικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 18.519
Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.526
Ικάρων (Αθήνα) ΣΙ 18.529
Ιατρικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18.564
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 18.578
Ιατρικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 18.597
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.662
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.694
Ιατρικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.710
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.808
Ψυχολόγων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.844
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.881
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.915
Ιατρικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19.029
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 19.334
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19.708
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 20.039