Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19.708
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 20.039
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.472
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 13.892
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 10.805
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.719
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.273
Αισθητικής και Κοσμητολογίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.689
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Άγιος Νικόλαος) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης 13.461
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Ρόδος) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης 12.988
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.058
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 17.518
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 18.123
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΣΑΝ 18.172
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10.862
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.230
Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 5.919
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.812
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 12.773
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 19.334
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.537
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.424
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.111
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.102
Αστυφυλάκων (μόνο για πολίτες) (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 16.695
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15.216
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.215
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.346
Βιολογίας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.586
Βιολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.051
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.889
Βιολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.587
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17.050
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 12.739
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.085
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.222
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6.834
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.900
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.424
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 11.310
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 7.721
Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.154
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 11.560
Γεωλογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.433
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 11.833
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.162
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.284
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.668
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χώρων (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.149
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.296
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 9.925
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.382
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 9.358
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 9.420
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 9.207
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 15.117
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.334
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.799
Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) ΤΕΙ Κρήτης 12.817
Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 15.433
Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 13.865
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.526
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.569
Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.787
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 18.141
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.159
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 12.738
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 18.578
Διοικησης Επιχειρησεων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.645
Διοικησης Επιχειρησεων (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.005
Διοικησης Επιχειρησεων (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.264
Διοικησης Επιχειρησεων (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.262
Διοικησης Επιχειρησεων (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.823
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.436
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.165
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) ΤΕΙ Κρήτης 6.914
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 6.436
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.344
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) ΤΕΙ Ηπείρου 5.577
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.478
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.460
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λευκάδα) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5.758
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 8.952
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.363
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 7.093
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.470
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Γρεβενά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 4.064
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ηγουμενίτσα) ΤΕΙ Ηπείρου 3.034
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.367
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Λευκάδα) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 3.072
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 6.206
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 5.754
Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 5.285
Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 5.358
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.412
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.702
Διοίκησης Τουρισμού (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.307
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.300
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 9.046
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 16.711
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.340
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 8.669
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 9.555
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 8.863
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.900
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.426
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 16.719
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 17.622
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.352
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.313
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.108
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.770
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.631
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.794
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 14.024
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.588
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.924
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.372
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.825
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 15.352
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.682
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.662
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.674
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.618
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.275
Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.550
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.932
Εργοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 16.473
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.889
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.112
Ευελπίδων - Όπλα (Αθήνα) ΣΣΕ 15.990
Ευελπίδων - Σώματα (Αθήνα) ΣΣΕ 17.250
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 14.874
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 15.748
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.629
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 18.240
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 15.715
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 15.504
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.824
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.329
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.742
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.479
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 7.689
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.039
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 6.795
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.329
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.536
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.342
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 9.598
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) ΤΕΙ Κρήτης 7.123
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.955
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.100
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.074
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.105
Θεολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.675
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.536
Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.444
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 13.682
Ιατρικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18.564
Ιατρικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 18.519
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 18.451
Ιατρικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 18.597
Ιατρικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.710
Ιατρικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19.029
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.808
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.915
Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 14.158
Ιατρικών Εργαστηρίων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 14.986
Ικάρων (Αθήνα) ΣΙ 18.529
Ικάρων Ιπτάμενοι (Αθήνα) ΣΙ 17.393
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.891
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.268
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.868
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.058
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.707
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.231
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.359
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.853
Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.453
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.841
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 5.350
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 5.359
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 13.847
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 14.867
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.047
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.219
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.140
Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 16.284
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 13.307
Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 14.698
Κοινωνικής Θεολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.748
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13.019
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 14.553
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.085
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.722
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.689
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.094
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.829
Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.526
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 10.359
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 6.929
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.854
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 14.730
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.860
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.525
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.611
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 8.209
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.811
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 8.203
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.614
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 9.238
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.969
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) ΤΕΙ Ηπείρου 6.134
Λογοθεραπείας (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 15.006
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 14.654
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 14.137
Μαθηματικών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.152
Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.088
Μαθηματικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.260
Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.620
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.050
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.201
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.413
Μαιευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.490
Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 14.571
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 12.956
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.772
Μεσογειακων Σπουδων (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.848
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.598
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.807
Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.930
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.091
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.629
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.501
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.715
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 14.982
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο) ΤΕΙ Κρήτης 5.751
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.766
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 9.034
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.697
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 13.442
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 9.546
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 9.561
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 10.440
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.766
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.677
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.467
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 11.601
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.204
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 8.409
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.772
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 7.332
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Σπάρτη) ΤΕΙ Πελοποννήσου 7.484
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.928
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Ναύπακτος) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 7.987
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 7.349
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 9.292
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 9.199
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.739
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.384
Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.586
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.279
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.438
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.768
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Χανιά) ΤΕΙ Κρήτης 6.585
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.913
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.914
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.952
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.324
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.463
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 18.033
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.520
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 15.466
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. - Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.013
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. - Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.320
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.880
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 8.703
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 7.631
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.757
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.555
Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 8.721
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.881
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.720
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.056
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Αθήνα) ΣΜΥΝ 14.956
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Όπλα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 14.541
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Σώματα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 15.450
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 17.522
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 17.028
Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.454
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.095
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 12.000
Ναυπηγών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.234
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 17.784
Ναυτικών Δοκίμων Μάχιμοι (Πειραιάς) ΣΝΔ 17.652
Ναυτικών Δοκίμων Μηχανικοί (Πειραιάς) ΣΝΔ 17.728
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.493
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.080
Νομικής (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 17.465
Νομικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.965
Νομικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.219
Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 11.541
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 12.264
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 12.573
Νοσηλευτικής (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 14.716
Νοσηλευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.462
Νοσηλευτικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.011
Νοσηλευτικής (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 12.316
Νοσηλευτικής (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 12.428
Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.899
Νοσηλευτικής (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 13.294
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 17.317
Οδοντιατρικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.382
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.694
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.344
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.958
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.382
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.066
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.242
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11.897
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.215
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.648
Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 12.796
Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.052
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.891
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.679
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 13.887
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.840
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.686
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.356
Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 10.946
Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 12.821
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.173
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 13.040
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.460
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.755
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.473
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.318
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.748
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 12.777
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.782
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14.267
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.059
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.647
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 13.244
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.175
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.840
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 12.289
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 13.314
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.495
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.713
Πληροφορικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.437
Πληροφορικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.975
Πληροφορικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.508
Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.583
Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.371
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14.782
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.552
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.801
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.815
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.282
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.470
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.658
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών σχέσεων (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 14.423
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 15.722
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.688
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.264
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.345
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 16.860
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.913
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.370
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.086
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 8.064
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 9.128
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.367
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.035
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.377
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.644
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.511
Προγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Θεσσαλονίκη) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 8.300
Προγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Αθήνα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας 8.738
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Ιωάννινα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ιωαννίνων 10.672
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Ηράκλειο) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης 10.956
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ιωάννινα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ιωαννίνων 9.867
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Αθήνα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας 10.071
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ηράκλειο) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης 9.667
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 10.103
Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 12.940
Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 12.126
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.925
Στατιστικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.354
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.525
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 11.967
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.881
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 7.575
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 5.767
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 6.035
Σχολή Ανθυποπυραγών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 18.395
Σχολή Ανθυποπυραγών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 13.613
Σχολή Μηχανικών (Αθήνα) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 8.466
Σχολή Πλοιάρχων (Αθήνα) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 9.932
Σχολή Πυροσβεστών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 17.264
Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.144
Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5.550
Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.697
Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 12.072
Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 11.779
Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 10.975
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 9.419
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.523
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 9.633
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 10.075
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.254
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 9.992
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 10.394
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ζάκυνθος) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 4.738
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Ζάκυνθος) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 6.082
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.223
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.091
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.488
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.504
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.008
Φαρμακευτικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.198
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.193
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.662
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.863
Φιλολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 12.305
Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.267
Φιλολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.185
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.644
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.540
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.989
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.748
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.350
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.319
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.596
Φυσικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.163
Φυσικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.269
Φυσικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.913
Φυσικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.400
Φυσικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.092
Φυσικοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 17.023
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 16.535
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 15.184
Φυσικοθεραπείας (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 15.365
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.922
Χημείας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.761
Χημείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.096
Χημείας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.349
Χημείας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.825
Χημείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16.867
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.498
Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.027
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 17.595
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.082
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. (Αργοστόλι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 10.397
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 10.593
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.029
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.341
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.711
Ψυχολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.949
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.579
Ψυχολόγων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.844