Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Σχολή Πλοιάρχων (Αθήνα) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 9.932
Σχολή Μηχανικών (Αθήνα) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 8.466
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Αθήνα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας 10.071
Προγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Αθήνα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας 8.738
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 10.103
Προγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Θεσσαλονίκη) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 8.300
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ιωάννινα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ιωαννίνων 9.867
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Ιωάννινα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ιωαννίνων 10.672
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Ηράκλειο) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης 10.956
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ηράκλειο) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης 9.667
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 13.682
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Άγιος Νικόλαος) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης 13.461
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Ρόδος) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης 12.988
Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.027
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.824
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.463
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.345
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.913
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.370
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.711
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.105
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 13.847
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.193
Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.371
Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.444
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.808
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.095
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.825
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.536
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.282
Φυσικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.400
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.863
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.853
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.344
Χημείας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.349
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.094
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.162
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.382
Νομικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.965
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.748
Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.620
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.686
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.102
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.472
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.889
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.588
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 20.039
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 11.560
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6.834
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.674
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 11.310
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 5.350
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.473
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.799
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 8.863
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 8.669
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 9.555
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 9.046
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 17.518
Αστυφυλάκων (μόνο για πολίτες) (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 16.695
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 18.123
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.352
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.085
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.719
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.058
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.631
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.682
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 10.805
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 17.522
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 18.451
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.140
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.900
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 9.561
Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.453
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 15.504
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.913
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 15.352
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 9.925
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.219
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.275
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.318
Νομικής (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 17.465
Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.052
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.537
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χώρων (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.149
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.697
Οδοντιατρικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.382
Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.454
Φυσικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.092
Χημείας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.761
Βιολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.051
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 11.833
Φαρμακευτικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.198
Ιατρικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19.029
Μαθηματικών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.152
Θεολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.675
Κοινωνικής Θεολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.748
Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.267
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.231
Νοσηλευτικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.011
Νομικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.219
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.350
Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 12.796
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.658
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19.708
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.059
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.900
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.424
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.074
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.426
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.552
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.340
Ψυχολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.949
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.841
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 5.359
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.891
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.504
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.925
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.924
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 14.982
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 13.892
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 19.334
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 15.748
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 18.240
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 18.033
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 17.784
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 17.595
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 16.860
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.223
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10.862
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 17.317
Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.583
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 12.000
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.268
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.300
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.854
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.159
Πληροφορικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.975
Στατιστικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.354
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.460
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.066
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.772
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.080
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.047
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.511
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.242
Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.088
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.689
Μεσογειακων Σπουδων (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.848
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.770
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.713
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.384
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.525
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.766
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 12.777
Διοικησης Επιχειρησεων (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.005
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 7.721
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.467
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.932
Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.550
Νοσηλευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.462
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.091
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.204
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.768
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.324
Ναυπηγών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.234
Φυσικοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 17.023
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 7.575
Διοίκησης Τουρισμού (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.307
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.313
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.662
Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.930
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.230
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.922
Εργοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 16.473
Μαιευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.490
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.889
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.688
Διοικησης Επιχειρησεων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.645
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.296
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.273
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.860
Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 16.284
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.346
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.629
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.334
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 11.601
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 13.244
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 12.289
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 15.466
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 9.546
Ιατρικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18.564
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.424
Πληροφορικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.437
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.647
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 13.314
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.058
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.175
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.086
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.329
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.914
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.372
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.815
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.284
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.840
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.520
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.829
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.222
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.668
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.501
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.111
Ιατρικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 18.597
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.050
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.644
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14.267
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.356
Χημείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16.867
Φυσικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.269
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.707
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.840
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.629
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17.050
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.319
Ιατρικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 18.519
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.891
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.782
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.596
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.085
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.341
Χημείας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.825
Βιολογίας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.586
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.201
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 14.024
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.540
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.108
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.470
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.413
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.359
Φυσικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.163
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.495
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 14.730
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 17.028
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15.216
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 16.711
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 13.887
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 13.040
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 14.874
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 12.738
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.569
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.715
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.952
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.264
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.498
Φιλολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.185
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.100
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.165
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.344
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.748
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.618
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.679
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.989
Ιατρικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.710
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.008
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.794
Γεωλογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.433
Βιολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.587
Μαθηματικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.260
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.526
Χημείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.096
Φυσικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.913
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.812
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.742
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 11.967
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 12.739
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.493
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.755
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 18.578
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.382
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.029
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.488
Πληροφορικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.508
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.082
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.648
Νοσηλευτικής (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 14.716
Φιλολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 12.305
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.173
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13.019
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών σχέσεων (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 14.423
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.955
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.868
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.801
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 14.867
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 15.722
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 15.117
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 14.553
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.722
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.579
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 18.141
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11.897
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 16.719
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 9.034
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 13.442
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 12.773
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 10.440
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 15.715
Σχολή Πυροσβεστών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 17.264
Σχολή Ανθυποπυραγών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 18.395
Σχολή Ανθυποπυραγών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 13.613
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΣΑΝ 18.172
Ικάρων (Αθήνα) ΣΙ 18.529
Ικάρων Ιπτάμενοι (Αθήνα) ΣΙ 17.393
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Σώματα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 15.450
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Όπλα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 14.541
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.056
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.881
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.720
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Αθήνα) ΣΜΥΝ 14.956
Ναυτικών Δοκίμων Μηχανικοί (Πειραιάς) ΣΝΔ 17.728
Ναυτικών Δοκίμων Μάχιμοι (Πειραιάς) ΣΝΔ 17.652
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.215
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.662
Ψυχολόγων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.844
Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.526
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.694
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.881
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.915
Ευελπίδων - Σώματα (Αθήνα) ΣΣΕ 17.250
Ευελπίδων - Όπλα (Αθήνα) ΣΣΕ 15.990
Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 11.541
Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 10.946
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 8.409
Διοικησης Επιχειρησεων (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.264
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.811
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 9.420
Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 5.919
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.279
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.329
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.438
Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.144
Λογοθεραπείας (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 15.006
Νοσηλευτικής (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 13.294
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 15.184
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 7.689
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.091
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 8.064
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.436
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 6.929
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 6.436
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 8.703
Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 14.698
Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 5.285
Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 12.821
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.523
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Ναύπακτος) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 7.987
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. - Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.013
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.460
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.969
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 7.349
Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.787
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 12.956
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. - Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.320
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.677
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 9.419
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Γρεβενά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 4.064
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.766
Διοικησης Επιχειρησεων (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.823
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 10.593
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.536
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 14.654
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 10.359
Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 12.126
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 12.573
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) ΤΕΙ Ηπείρου 6.134
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 9.633
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) ΤΕΙ Ηπείρου 5.577
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ηγουμενίτσα) ΤΕΙ Ηπείρου 3.034
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 7.332
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 9.358
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.739
Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 11.779
Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 13.865
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 6.035
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.757
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 10.394
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.039
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.470
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.035
Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 14.158
Νοσηλευτικής (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 12.428
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.611
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.478
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.367
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.363
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 9.128
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 9.598
Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 8.721
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.525
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.215
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.367
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 16.535
Ιατρικών Εργαστηρίων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 14.986
Αισθητικής και Κοσμητολογίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.689
Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.899
Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 14.571
Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 12.940
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.928
Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.697
Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 15.433
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.807
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.254
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Λευκάδα) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 3.072
Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5.550
Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 10.975
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Ζάκυνθος) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 6.082
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ζάκυνθος) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 4.738
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. (Αργοστόλι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 10.397
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λευκάδα) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5.758
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.112
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 5.767
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.644
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.555
Διοικησης Επιχειρησεων (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.262
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 9.292
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.614
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.377
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.412
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 9.199
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 13.307
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 8.952
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 7.093
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) ΤΕΙ Κρήτης 7.123
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 7.631
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) ΤΕΙ Κρήτης 6.914
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 8.209
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο) ΤΕΙ Κρήτης 5.751
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Χανιά) ΤΕΙ Κρήτης 6.585
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 12.264
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 10.075
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 6.795
Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) ΤΕΙ Κρήτης 12.817
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 5.754
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 6.206
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 8.203
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Σπάρτη) ΤΕΙ Πελοποννήσου 7.484
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 9.992
Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 12.072
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 14.137
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.479
Νοσηλευτικής (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 12.316
Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 5.358
Φυσικοθεραπείας (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 15.365
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.702
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 9.207
Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.586
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.772
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.342
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 9.238
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.598
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.880
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.958
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14.782
Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.154
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 17.622