Αναζήτηση Σχολής

Εισάγετε μέρος του ονόματος της σχολής, της πόλης ή του ιδρύματος
Σχολή Ίδρυμα Βάση 2018
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 20.039
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19.708
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 19.334
Ιατρικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19.029
Ιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.915
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.881
Ψυχολόγων (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.844
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.808
Ιατρικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.710
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.694
Φαρμακευτικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.662
Ιατρικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 18.597
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 18.578
Ιατρικής (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18.564
Ικάρων (Αθήνα) ΣΙ 18.529
Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.526
Ιατρικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 18.519
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 18.451
Σχολή Ανθυποπυραγών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 18.395
Οδοντιατρικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.382
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.344
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 18.240
Νομικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.219
Οικονομικό (Θεσσαλονίκη) ΣΣΑΣ 18.215
Φαρμακευτικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.198
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.193
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΣΑΝ 18.172
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 18.141
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 18.123
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.102
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.094
Βιολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.051
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 18.033
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 18.008
Νομικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.965
Ψυχολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.949
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.924
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.889
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.829
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.824
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 17.784
Χημείας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.761
Ναυτικών Δοκίμων Μηχανικοί (Πειραιάς) ΣΝΔ 17.728
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.711
Ναυτικών Δοκίμων Μάχιμοι (Πειραιάς) ΣΝΔ 17.652
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 17.622
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 17.595
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.588
Βιολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.587
Βιολογίας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.586
Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο 17.579
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 17.522
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 17.518
Νομικής (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 17.465
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.463
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.426
Ικάρων Ιπτάμενοι (Αθήνα) ΣΙ 17.393
Χημείας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.349
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.341
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 17.317
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.300
Σχολή Πυροσβεστών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 17.264
Ευελπίδων - Σώματα (Αθήνα) ΣΣΕ 17.250
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.222
Χημείας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 17.096
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.085
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17.050
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 17.028
Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.027
Φυσικοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 17.023
Νοσηλευτικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.011
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.952
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.881
Χημείας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16.867
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 16.860
Χημείας (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.825
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.799
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.742
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.720
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 16.719
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 16.711
Αστυφυλάκων (μόνο για πολίτες) (Αθήνα) Αστυνομικές Σχολές 16.695
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.658
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.631
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.552
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 16.535
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.520
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 16.498
Εργοθεραπείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 16.473
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.372
Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.371
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.370
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.329
Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 16.284
Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.267
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.231
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16.175
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 16.162
Φυσικής (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.092
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.059
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Αθήνα) ΣΜΥΑ 16.056
Ευελπίδων - Όπλα (Αθήνα) ΣΣΕ 15.990
Πληροφορικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.975
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.863
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.854
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.853
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.825
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 15.812
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 15.748
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 15.722
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 15.722
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 15.715
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.682
Πληροφορικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.508
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 15.504
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.493
Μαιευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.490
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.473
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 15.466
Νοσηλευτικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.462
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.460
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Σώματα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 15.450
Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 15.433
Φυσικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.400
Φυσικοθεραπείας (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 15.365
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 15.352
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.350
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.346
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.345
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.340
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 15.313
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15.216
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 15.184
Μαθηματικών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.152
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 15.117
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15.095
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.066
Λογοθεραπείας (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 15.006
Ιατρικών Εργαστηρίων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 14.986
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 14.982
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Αθήνα) ΣΜΥΝ 14.956
Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.930
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.925
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 14.874
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 14.867
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.815
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14.782
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.748
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.748
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 14.730
Νοσηλευτικής (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 14.716
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.715
Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 14.698
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.674
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.668
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 14.654
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.647
Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.620
Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 14.571
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 14.553
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού - Όπλα (Τρίκαλα) ΣΜΥ 14.541
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.424
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών σχέσεων (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 14.423
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.352
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 14.273
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14.267
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.264
Φιλολογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 14.185
Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 14.158
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 14.137
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 14.105
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.086
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.082
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.058
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14.058
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 14.029
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 14.024
Φυσικής (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.913
Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.899
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 13.892
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 13.887
Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 13.865
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 13.847
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.841
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.782
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.772
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.755
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.719
Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.697
Αισθητικής και Κοσμητολογίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13.689
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 13.682
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.662
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.644
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 13.618
Σχολή Ανθυποπυραγών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 13.613
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.504
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.501
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.488
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Άγιος Νικόλαος) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης 13.461
Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.454
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 13.442
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 13.382
Στατιστικής (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.354
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.334
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.324
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.319
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.318
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 13.314
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 13.307
Νοσηλευτικής (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 13.294
Φυσικής (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.269
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 13.244
Ναυπηγών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.234
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.219
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 13.204
Φυσικής (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.163
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.159
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13.140
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13.111
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 13.085
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.074
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 13.040
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13.019
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Ρόδος) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης 12.988
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 12.956
Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 12.940
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.922
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.913
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.840
Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 12.821
Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) ΤΕΙ Κρήτης 12.817
Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 12.796
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 12.777
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 12.773
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 12.739
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 12.738
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.707
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.697
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.686
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 12.573
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.540
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.495
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.472
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.470
Πληροφορικής (Λαμία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.437
Νοσηλευτικής (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 12.428
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12.382
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 12.359
Νοσηλευτικής (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 12.316
Φιλολογίας (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 12.305
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 12.289
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12.284
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12.275
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 12.264
Μαθηματικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 12.260
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 12.230
Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα) ΤΕΙ Ηπείρου 12.126
Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 12.072
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 12.050
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 12.000
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.989
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς 11.967
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.932
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.928
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.900
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11.897
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.868
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.860
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11.840
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 11.833
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 11.801
Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 11.779
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.770
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.689
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.679
Διοικησης Επιχειρησεων (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.645
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.629
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.629
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 11.601
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.596
Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.583
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 11.560
Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 11.541
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.537
Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.453
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 11.413
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 11.356
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 11.310
Διοίκησης Τουρισμού (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 11.307
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.268
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.254
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11.223
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 11.215
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.165
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χώρων (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.149
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 11.100
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.080
Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.052
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11.047
Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 10.975
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.958
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Ηράκλειο) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης 10.956
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.955
Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 10.946
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.913
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.900
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.891
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.891
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10.862
Μεσογειακων Σπουδων (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.848
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.807
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 10.805
Κοινωνικής Θεολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.748
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.713
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.688
Θεολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.675
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Ιωάννινα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ιωαννίνων 10.672
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10.648
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 10.593
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.569
Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.550
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.536
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 10.526
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.525
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.511
Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.444
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 10.440
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.424
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. (Αργοστόλι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 10.397
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 10.394
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.367
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.363
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 10.359
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10.282
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.242
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 10.201
Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10.154
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 10.103
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 10.091
Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.088
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 10.075
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Αθήνα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας 10.071
Διοικησης Επιχειρησεων (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10.005
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 9.992
Σχολή Πλοιάρχων (Αθήνα) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 9.932
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 9.925
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9.914
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.889
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ιωάννινα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ιωαννίνων 9.867
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.794
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.768
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.766
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ηράκλειο) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης 9.667
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 9.633
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 9.598
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 9.561
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 9.555
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 9.546
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.523
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.467
Διοικησης Επιχειρησεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.436
Γεωλογίας (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πατρών 9.433
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 9.420
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 9.419
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9.384
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 9.358
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9.296
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 9.292
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 9.238
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 9.207
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 9.199
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 9.173
Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.144
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 9.128
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης 9.108
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 9.091
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 9.046
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης 9.034
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 8.952
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 8.863
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.772
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.739
Προγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Αθήνα) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας 8.738
Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 8.721
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 8.703
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα) ΑΣΠΑΙΤΕ 8.669
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.611
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.598
Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 8.586
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8.525
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 8.478
Σχολή Μηχανικών (Αθήνα) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 8.466
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 8.409
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Πανεπιστήμιο Πατρών 8.344
Προγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Θεσσαλονίκη) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 8.300
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 8.209
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 8.203
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 8.064
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Ναύπακτος) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 7.987
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.880
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.757
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 7.721
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.702
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 7.689
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 7.631
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.614
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 7.575
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.555
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Σπάρτη) ΤΕΙ Πελοποννήσου 7.484
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λαμία) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.479
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.470
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.367
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 7.349
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 7.342
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Άρτα) ΤΕΙ Ηπείρου 7.332
Διοικησης Επιχειρησεων (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7.262
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) ΤΕΙ Κρήτης 7.123
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 7.093
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.039
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 7.035
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 6.929
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) ΤΕΙ Κρήτης 6.914
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6.834
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.811
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) ΤΕΙ Κρήτης 6.795
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.644
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Χανιά) ΤΕΙ Κρήτης 6.585
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.536
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.438
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 6.436
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.412
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.377
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.329
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. - Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.320
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.279
Διοικησης Επιχειρησεων (Καβάλα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.264
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 6.206
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) ΤΕΙ Ηπείρου 6.134
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 6.112
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Ζάκυνθος) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 6.082
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 6.035
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. - Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 6.013
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.969
Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα) ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 5.919
Διοικησης Επιχειρησεων (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.823
Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.787
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 5.767
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.766
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λευκάδα) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5.758
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 5.754
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο) ΤΕΙ Κρήτης 5.751
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Κοζάνη) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.677
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) ΤΕΙ Ηπείρου 5.577
Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5.550
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 5.460
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 5.359
Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 5.358
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 5.350
Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 5.285
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ζάκυνθος) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 4.738
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Γρεβενά) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 4.064
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Λευκάδα) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 3.072
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ηγουμενίτσα) ΤΕΙ Ηπείρου 3.034